Të mbrojmë diplomën me temë! sign now

Ne të nënshkruarit, studentë të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, kërkojmë që mbrojtja e diplomës në Fakultetin tonë, në të gjitha degët, të bëhet me tezë diplome. Kërkesa jonë bazohet në nenin 60 të rregullores së Universitetit të Tiranës në të cilën shprehet qartë, që mbrojtja e diplomës bëhet vetëm me tezë.
Neni 60: “Për fitimin e diplomave së nivelit të dytë DND, MNP dhe diplomës së integruar të nivelit të dytë DIND, parashikohet përgatitja e një teze diplome, të përpunuar në mënyrë krijuese e të pavarur nga studenti.”
Përgatija e një teme apo punimi shkencor është një eksperiencë që çdo student duhet ta ketë përpara se të përfundojë studimet. Fakulteti i Mjekësisë ka dy vjet që nuk respekton zbatimin e rregullores së UT, duke penguar përgjatë kësaj kohe, studentët e këtij fakulteti, të mbronin diplomën më tezë.
Në bazë të të dhënave zyrtare të këtij Fakulteti, raporti pedagog student është afërsisht 1 me 8, çka do të thotë që krahasuar me nr. e studentëve që arrijnë të mbrojnë në kohë diplomën në përfundim të viteve të studimit, ky raport është afërsisht 1 me 1.Pra janë të gjitha mundësitë reale për zbatimin e kësaj pike të rregullores.
Kërkojmë veçse zbatimin e një rregullore tashmë të miratuar prej Senatit të Universistetit të Tiranës!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
29 / 1000

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

ALMEDICUS ALBANIABy:
School and EducationIn:
Petition target:
Dekanit të Fakultetit të Mjekësisë, Rektorit të Universitetit të Tiranës, Ministrit të Arsimit

Petition community:
Studentët e Fakultetit të Mjekësisë, UT

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets