A szуlбsszabadsбg vйdelmйben sign now

Ezzel a petнciуval a demokrбciбt йs a szуlбsszabadsбgot vйdelmezzьk. A szу йs a gondolat szabadsбgбt. Nem csak a nekьnk tetszх gondolatok szabadsбga a fontos. A szуlбsszabadsбg vйdelme alб nem esх kivйtel csak az egyes emberek, vagy csoportok ellen irбnyulу uszнtбs йs egyйb nyilvбnvalуan tцrvйnyellenes vйlemйnynyilvбnнtбs lehet. A fasizmus legsъlyosabb bыneinek, нgy a holocaust a tagadбsa indokoltan minхsьl bьntetendх cselekmйnynek. Az utуbbi idхben Magyarorszбgon a szocializmus bыneinek tagadбsбt is bьntethetхvй tette a jogalkotбs. Feltйtelezzьk, hogy azon kйtsйget kizбrуan bizonyнtott sъlyos tйnyeket, amelyek tagadбsбt bьntetni rendeltйk a megfelelх tцrvйny felsorolja. Felszуlнtjuk a Magyar Kцztбrsasбg Orszбggyыlйsйnek Elnцkйt, hogy tegye kцzzй napilapokban йs a vilбghбlуn ezen tйnyek listбjбt a tйnyeket bizonyнtу dokumentumokra valу alapos hivatkozбsokkal egyьtt, abban a formбban, ahogy ezeket az orszбggyыlйs elfogadta. Elkйpzelhetхnek tartjuk, hogy a tцrvйnybe nem kerьltek be a bizonyнtйkokra valу hivatkozбsok, de a bizonyнtйkokat akkor is a tцrvйnyalkotуk elй kellett tбrni a tцrvйnyjavaslat elfogadбsakor. Az is elхfordulhat, hogy a fasizmus leggyalбzatosabb bыneivel kapcsolatban is mulasztбs terheli az Orszбggyыlйst, amennyiben megfelelх bizonyнtйkok elхterjesztйse nйlkьl hatбroztak a tagadбsa bьntethetхsйgйrхl. Felszуlнtjuk az orszбggyыlйst йs az Igazsбgьgy Minisztйriumot az ilyen mulasztбsok orvoslбsбra. Ugyanis lehetхsйget kell adnunk az бllampolgбroknak azon tйnyek valуsбgбrуl valу meggyхzхdйsre, melyek tagadбsa bьntetendх. Felhнvjuk az illetйkesek figyelmйt, hogy nem nyilvбnvalуan bizonyнtott, vagy nem kellх sъlyъ tйnyek tagadбsa nem lehet bьntethetх.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Allyson CarterBy:
City LifeIn:
Petition target:
Magyar Kцztбrsasбg Orszбggyыlйsйnek Elnцke

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets