Besegra еldrandet och еldersrelaterad sjukdom sign now

Еldrandet, bеde ur samhдllsperspektiv och individuell synvinkel hеller pе att skapa katastrofala konsekvenser fцr det svenska samhдllet.

De stora barnkullarna fцdda pе 1940-talet nдrmar sig еlderdomen och bцrjar drabbas av еldersrelaterade sjukdomar, skrцplighet och blir handikappade.
Detta дr ett tecken pе framtida kostnader fцr samhдllet i och med denna demografiska fцrдndring.

Forskning inom еldrande har visat att vi sjдlva sеvдl som kommande generationer har mцjlighet att leva mycket
lдngre och framfцrallt med hцgre livskvalitet дn tidigare generationer gjort.

Vetenskapen har visat att еldrande inte дr en naturlig oundviklig process utan en sjukdom som beror pе otillrдckliga reparationsmekanismer
fцr de metaboliska bieffekter som genereras av att hеlla oss vid liv.

Genterapier,stamcellsteknik och andra metoder har visats kunna fцrlдnga liv hos fцrsцksdjur och man har gеtt frеn att fцrsцka fцrstе еldrandet
till att fцrlдnga livet dramatiskt hos fцrsцksdjur. Den extra livsstid dessa fцrsцksdjur fеtt har varit unga friska еr och inte gamla skrцpliga еr.

Enstaka mдnniskor bibehеller sеvдl intelligens och fysisk funktionalitet till en bra bit цver 100 еrs еlder och har levt mer дn 120 еr.
Men tyvдrr blir en stor andel av befolkningen skrцpliga еldringar redan i 70-еrsеldern och lider av en myriad av olika patologier och sjukdomar.

Att sakta ner mдnniskors еldrande och fцrlдnga mдnniskors liv dramatiskt дr fullstдndigt realistiskt och kan gцras redan inom det nдrmaste еrtiondet om vi inser att
det дr nеgot vi mеste lдgga resurser pе, еldrandet дr ingen mystisk цvernaturlig process utan nеgonting som kan manipuleras i stцrre utstrдckning дn vad som дr allmдnt kдnt och ultimat helt botas.

Kronisk еldersrelaterad sjukdom som behцver palliativ vеrd дr omдnskligt ur individuellt perspektiv och kostar samhдllet enorma resurser. Mellan 81 och 84 еr ligger den frдmsta morbiditeten i Sverige. Ett enormt antal mдnniskor blir hjдrtsjuka, fеr cancer,stroke och alzheimers just kring denna еlder.

Att fцrlдnga tiden av full fysisk och mental hдlsa kan innebдra att folk arbetar lдngre och дr produktiva konsumerande mдnniskor med en position i samhдllet istдllet fцr kostnadskrдvande omvеrdnadsobjekt.

Det finns en del anledningar till att detta inte ska nedprioriteras till fцrmеn fцr tex mer kulturprojekt, fler vдgar och andra saker.

Dessa дr anledningarna

1. Kostnaderna fцr att ta hand om antalet skrцpliga gamla mдnniskor дr eskalerande och innebдr att vi inom en snar framtid inte kommer att ha resurser till sе mycket annat дn att fцrsцka hеlla liv i alla skrцpliga gamla mдnniskor ett extra еr eller sе.

2. Ekonomiska sеvдl som hдlsovinster till den fцrsta generation som fеr tillgеng till terapierna mot еldrande.

3.Att sakta ner еldrandet med bara ett antal procent som redan har gjorts pе djur sеvдl som hos hundraеringar skulle vara lika produktivt som att helt bota еlders-relaterade definierade sjukdomar som tex alzheimers.

Tiden har kommit fцr att gцra forskning inom еldrande till en samhдllsprioritet, att gцra nya upptдckter och fцr att fе bort de fruktansvдrda sjukdomar och handikapp som дr associerade med uppnе mogen еlder.

Vi tycker att det ska skapas en strategi fцr att hantera еldrandeproblemet som kan skapa hдlsa och glдdje genom att besegra еldersrelaterade sjukdomar sеvдl som den terminala sjukdomen еldrande.


Vi krдver дven fцljande

1. Enligt FNs konvention fцr de mдnskliga rдttigheterna har var och en rдtt till liv,frihet och personlig sдkerhet. Fцr att kunna uppfylla mдnniskors rдtt till liv, frihet och personlig sдkerhet behцvs ett krig mot еldrandet

2. Ett nationellt institut fцr livsfцrlдngning med ordentliga resurser fцr att kunna finansiera forskning inom omrеdet.

3. Socialstyrelsen ska klassificiera еldrande som en sjukdom.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets