Dutch Studies at the University Debrecen, Hungary sign now



Het vak Nederlands aan de Universiteit Debrecen, Hongarije bestaat al vele jaren. De medewerkers van deze vakgroep, dr. Katalin Beke, prof. dr. Herbert van Uffelen, dr. Gбbor Pusztai en dr. Mбrta Kбntor-Faragу hebben hun vakkennis, bekwaamheid en betrokkenheid voor de extra murale Neerlandistiek meermalen bewezen. Ze hebben belangrijke publicaties zowel in het Nederlands als in het Duits en in het Hongaars op hun naam staan. Ze treden regelmatig op op nationale en internationale congressen waar ze bijdragen van hoog niveau leveren. Daarnaast geven ze les met veel enthousiasme en grote professionaliteit. Ze voorzien bovendien in een grote behoefte van studenten in de regio noordoost Hongarije die graag Nederlands willen studeren en die geenszins naar Budapest kunnen reizen.
Nu is het bestaan van het vak Nederlands in Debrecen in gevaar gekomen. Als voorzitter van de Comenius Vereniging van Neerlandici uit Midden- en Oost-Europa en collega neerlandica ben ik van harte overtuigd dat dit ten nadele van de Hongaarse, maar ook voor de regionale en internationale neerlandistiek zou zijn. De vakgroep Nederlands in Debrecen is altijd open geweest voor collega's uit eigen land, uit de regio en uit Nederland en Belgiл. Wie ooit op hun uitnodiging ingegaan is weet hoe warm men er ontvangen wordt en hoe hoog het niveau van het werk daar is.
De Comenius Vereniging protesteert tegen de opheffing van zo'n waardevol centrum van de extra murale neerlandistiek. Indien u er eveneens zo over denkt, verzoek ik u vriendelijk om deze brief tegen uiterlijk 14 april 2006 te ondertekenen. Misschien kan een internationaal protest de vakgroep steunen. We willen deze protestbrief graag op 15 april 2006 naar de desbetreffende personen op de Universiteit Debrecen sturen.
Ik dank u alvast voor uw medewerking.

A Debreceni Egyetemen mбr sok йve lйtezik a nйderlandisztika szak. A tanszйk munkatбrsai, dr. Beke Katalin, prof. dr. Herbert van Uffelen, dr. Pusztai Gбbor йs dr. Kбntor-Faragу Mбrta tцbbszцrцsen bizonyнtottбk szakmai tudбsukat, rбtermettsйgьket йs elkцtelezettsйgьket a nemzetkцzi nйderlandisztikai tudomбnyos vilбgban. Fontos publikбciуkat jegyeznek holland, nйmet йs magyar nyelven. Rendszeresen vesznek rйszt magyarorszбgi йs kьlfцldi konferenciбkon, ahol magas szнnvonalъ előadбsokat tartanak. Ezen kнvьl lelkesen йs alapos szakmai felkйszьltsйggel tartjбk egyetemi уrбikat. Tovбbbб kielйgнtik az olyan fiatalok nem elhanyagolhatу igйnyйt, akik az йszakkelet-magyarorszбgi rйgiуban szeretnйnek holland nyelvet йs irodalmat tanulni, йs akiknek nem бll mуdjбban ezйrt Budapestre utazni.
A nйderlandisztika szak lйte veszйlybe kerьlt Debrecenben. Mint a Kцzйp- йs Kelet-Eurуpai Nйderlandistбk Comenius Egyesьletйnek elnцke йs mint nйderlandista kollйga meg vagyok győződve arrуl, hogy ez nemcsak a magyar, de a regionбlis йs a nemzetkцzi nйderlandisztikбnak is vesztesйget okozna. A debreceni nйderlandisztika mindig nyitott volt mind mбs magyar egyetemek vagy a rйgiу nйderlandistбi, mind pedig a hollandiai йs belgiumi egyetemek oktatуi előtt. Aki valaha is elfogadta meghнvбsukat, tudja, milyen szнvйlyes fogadtatбsban rйszesнtettйk, йs milyen magas szнnvonalъ munka folyik nбluk.
A Comenius Egyesьlet tiltakozik a nemzetkцzi nйderlandisztika egy ilyen йrtйkes kцzpontjбnak megszьntetйse ellen. Amennyiben цn is egyet йrt ezzel, kйrem, szнveskedjйk ezt a levelet legkйsőbb 2006. бprilis 14-йig alбнrni. Egy nemzetkцzi tiltakozбs talбn tбmogatбst nyъjthat a tanszйknek. Ezt a tiltakozу levelet szeretnйnk 2006. бprilis 15-йn eljuttatni a Debreceni Egyetem illetйkeseinek.
Egyьttműkцdйsьket előre is kцszцnцm.




Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 1000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Willie PattersonBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
University Debrecen, Faculty of Humanities

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets