Felelхssйg a kolontбri vцrцsiszap katasztrуfa kйrdйsйben sign now

"A Nemzeti Nyomozу Iroda munkatбrsai a hйtfхn reggeli уrбkban elхбllнtottбk, majd хrizetbe vettйk Bakonyi Zoltбnt, a Mal Zrt. cйgvezetхjйt. A fйrfit az iszapkatasztrуfбval цsszefьggйsben tцbb ember halбlбt okozу kцzveszйlyokozбssal йs kцrnyezetkбrosнtбssal gyanъsнtjбk - kцzцlte hйtfх dйlutбn a rendхrsйg. Bakonyi kihallgatбsa a rendхrsйgi kцzlemйny szerint folyamatban van. A rendхrsйg elхterjesztйst tesz az elхzetes letartуztatбsba helyezйsйre.

A Bьntetх Tцrvйnykцnyv szerint kцzveszйlyokozбst az kцvet el, aki "бrvнz okozбsбval, robbanу, sugбrzу avagy mбs anyag, energia vagy tыz pusztнtу hatбsбnak kivбltбsбval kцzveszйlyt idйz elх, vagy a kцzveszйly elhбrнtбsбt, avagy kцvetkezmйnyeinek enyhнtйsйt akadбlyozza". A bьntetйs цt йvtхl hъsz йvig terjedх, vagy akбr йletfogytig tartу szabadsбgvesztйs, ha a kцzveszйlyokozбs egy vagy tцbb ember halбlбt idйzi elх. Ha az emberek halбlбt elхidйzх kцzveszйlyokozбst gondatlansбgbуl kцvetik el, akkor a bьntetйs kettхtхl nyolc йvig terjedх szabadsбgvesztйs.

Szintйn kettхtхl nyolc йvig terjedх szabadsбgvesztйst lehet kiszabni kцrnyezetkбrosнtбsйrt, ha valaki "a fцldet, a levegхt, a vizet, az йlхvilбgot, valamint azok цsszetevхit jelentхs mйrtйkы szennyezйssel vagy mбs mуdon olyan mйrtйkben kбrosнtja, hogy annak termйszetes vagy korбbbi бllapota nem бllнthatу helyre". Ha a korбbbi бllapot beavatkozбssal helyreбllнthatу, цt йv a kцrnyezetkбrosнtбsйrt kiszabhatу bьntetйs felsх hatбra. A bьntetйs az elsх esetben legfeljebb hбrom, a mбsodik esetben legfeljebb kйt йv, ha a kцrnyezetkбrosнtбst gondatlansбgbуl kцvetik el."
(forrбs: index.hu)

Bakonyi Zoltбnt minden bizonnyal felelхssйg terheli, hiszen annak a cйgnek a vezetхje, amelynek a tбrozуjбbуl elszabadult a halбlos бldozatokat is kцvetelх lъgos бr.
Azonban nem lehet elmenni szу nйlkьl amellett sem, hogy e cйg megnyitбsбt йs - a katasztrуfбig terjedх idхben - mыkцdйsйt tцbb hatуsбg, бllami felьgyeleti йs kцzigazgatбsi szerv engedйlyezte йs felьgyelte, mindennemы kifogбsok nйlkьl.
Ha Bakonyi Zoltбnt felelхssйg terheli, mint a cйg vezetхjйt, akkor azoknak a hatуsбgoknak, бllami felьgyeleti йs kцzigazgatбsi szerveknek a vezetхit is ugyanez a felelхssйg terheli a kialakult katasztrуfбйrt.
Aki egyetйrt azzal, hogy nem csak a cйg vezetхjйt, hanem a hatуsбgok, бllami felьgyeleti йs kцzigazgatбsi szervek vezetхit is felelхssйg terheli a katasztrуfбйrt, az kйrem нrja alб ezt a levelet.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Lilly CantrellBy:
City LifeIn:
Petition target:
Magyarorszбg

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets