Hogy katasztrуfбk helyett csodбk tцrtйnjenek: Petнciу egy йlhetхbb Magyarorszбgйrt sign now

Hogy katasztrуfбk helyett csodбk tцrtйnjenek:
Petнciу egy йlhetхbb Magyarorszбgйrt

Ez a petнciу azйrt kьlцnleges, mert elsхsorban sajбt magamhoz szуl. Бtgondolva a tцrtйnteket, belбtom azt a tudomбnyosan is bizonyнtott tйnyt, hogy a mindennap elkцvetett, lбtszуlag aprу hibбk hatбsai цsszegzхdhetnek. Belбtom, hogy az цsszegzett hatбsok hirtelen йs vбratlanul meghaladhatnak egy olyan hatбrt, amely egy bonyolult rendszert katasztrуfaszerыen tцnkretesz. Belбtom, hogy e bonyolult rendszer lehet egy gбt, vagy bбrmely mбs emberi alkotбs, egy csalбd, egy iskolai, vagy munkahelyi kцzцssйg, avagy akбr az egйsz nemzet jуlйte. Mindezt belбtva a kцvetkezх kйrйssel йs egyben elhatбrozбssal fordulok elsхkйnt sajбt magamhoz, de ezzel egyьtt minden mбs magyar emberhez.

Ezentъl nem hagyom, hogy a nemtцrхdцmsйg, a rosszul elvйgzett munka йs az egyьttmыkцdйs-kйptelensйg tovбbb nцvelje a minket sъjtу katasztrуfбk esйlyйt. Ezйrt

* minden nap becsьlettel elvйgzem a munkбmat, йs felelхssйggel vбllalom annak eredmйnyйt;
* nemcsak a holnapban gondolkodom, hanem igyekszem бtgondolni a tetteim hosszъ tбvъ hatбsait is;
* a sajбt egyйni йrdekeim kцvetйse mellett a dцntйseimben йs cselekedeteimben igyekszem megйrteni йs figyelembe venni mбsok йs az engem magбba foglalу kцzцssйgek йrdekeit is – beleйrtve ebbe az egйsz magyar nemzet йrdekйt is;
* egyьttmыkцdцk minden mбs, a fentieket vбllalу emberrel, йs segнtem хket vбllalбsuk teljesнtйsйben;

mindezzel pedig tбmogatom a fenti cйlokkal megalakult Liliomos Mozgalmat

www.liliomosmozgalom.hu – weboldal bejegyzйs alatt –
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/94

ami 2010. oktуberйben a kolontбri emberi йs цkolуgiai katasztrуfбra reagбlva indult el, hogy a tragйdia hosszъ tбvъ tanulsбgait levonva hozzбjбruljon a nemzet megъjulбsбhoz.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Terry BirdBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Sajбt magamhoz йs a tцbbi magyar emberhez

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets