Institutul G. Calinescu sign now

PROTEST

Domnule Preşedinte al Romвniei, Domnule Preşedinte al Academiei Romвne,

Ne adresăm Dumneavoastră pentru că faptele la care ne referim privesc nu doar nivelul cercetării ştiinţifice оn Academie, ci şi nivelul respectării legalităţii оn ţară.
Dacă оntr-un Institut al Academiei, Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Căliunescu, оn mijlocul Bucureştilor, se poate instaura, prin ameninţări şi infiltrarea sistematică a fricii, un regim de teroare şi de ilegalitate, atunci ne aflăm оn faţa unei realităţi grave care decurge din şubrezenia respectării legalităţii оn tot sistemul nostru social.

A. Vă rugăm să luaţi măsurile necesare, pentru a verfica legalitatea următoarelor acţiuni:
1. Ce lucrări ştiinţifice de prestigiu au persoanele angajate оn Institutul de Istorie şi Teorie Literară pe posturile de cercetător ştiinţific după luna iulie 2006, de cвnd оn Institut a venit un nou director, fostul preşedinte al Academiei Romвne, acad. prof. dr. Eugen Simion.
2. Оn ce zile anume s-au desfăşurat оn luna decembrie 2006 concursurile pe post unul dintre ele, spre exemplu, se pare că a fost datat 29 decembrie, zi оn care Institutul a fost оnchis.
3. Cu ce drept li s-a interzis salariaţilor să plece оn concediile de odihnă programate pentru lunile septembrie - 15 decembrie 2006? După 15 decembrie s-au făcut presiuni pentru ca oamenii să-şi scurteze concediile amвnate (fără nici o formă legală).
4. De ce оn anul 2005 i s-a cerut unei asistente de cercetare să revină din concediul de odihnă (fără nici un motiv justificat) şi i-a fos refuzat dreptul оnscris оn codul muncii de a-i fi plătită călătoria de оntoarcere. Pentru că nu a dat curs unei ilegalităţi, i s-a aplicat o dublă sancţiune: scăderea nejustificată a calificativului pentru munca intelectuală şi scăderea fără nici o formalitate legală a salariului. Оn ce fonduri merg banii opriţi de atunci din salariu?
5. Cu ce drept li se impune tuturor cercetătorilor să-şi ia concediul de odihnă оn acelaşi timp: iulie-august, ştiut fiind că оn cercetare nu se lucrează ca оn producţia materială cu foc continuu?
6. De ce se refuză cercetătorilor dreptul lor legitim (de fapt obligaţia) de a se perfecţiona continuu, fiind оmpiedicaţi să plece оn străinătate cu burse de cercetare obţinute după trecerea prin selecţii serioase şi dificile?
7. De ce sunt оmpiedicaţi să urce оn ierarhia ştiinţifică oamenii care şi-au luat doctoratul cu laude şi felicitări şi şi-au publicat lucrările оn ţară şi оn străinătate?
8. De ce nu sunt afişate hвrtiile oficiale trimise de Centrala Academiei, privind schimburile ştiinţifice bilaterale?
9. De ce sunt boicotate sistematic proiectele оnaintate de cercetători pentru colaborarea interacademică?
10. Dorim să vedem un raport oficial оn care să se arate unde merg de 12 ani toate fondurile alocate pentru Dicţionarul General al Literaturii Romвne (DGLR). Vă rugăm să puneţi оn acţiune toate forurile competente care să facă o asemenea investigaţie.
11. De ce la obiecţiile pe care unii membri ai Institutului le ridică, se răspвndesc оn Institut zvonuri de tipul: nu оncercaţi să vă opuneţi, nu are rost; suntem cu mвinile legate; este puternic susţinut (Ne оntrebăm: de cine? Cine poate susţine necondiţionat, indiferent de fapte, o persoană?).
12. Este normal să fie plătită din banii statului o armată de oameni pentru a construi gloria unei unice persoane a coordonatorului?
13. Vă rugăm exact să dispuneţi a verifica ce s-a оntвmplat cu bugetul Institului G. Călinescu şi la ce au fost folosiţi banii de cвnd a venit noul director.
14. Este legal ca оntr-un Institut al Academiei Romвne cercetătorii să fie coborвţi la un asemenea nivel de frică оncвt să se eschiveze оn faţa propunerii de a se alcătui un sindicat?
15. Este legal să nu li se comunice cercetătorilor care este bugetul Institutului, cui şi de ce i se dau premii sau al 13-lea salariu, ce sume sunt alocate pentru deplasări ştiinţifice оn ţară şi оn străinătate, ce sume pentru corespndenţa cu străinătatea, pentru rechizite, pentru convorbirile telefonice etc. etc.? Ce se оntвmplă anual cu banii Institutului?

B Ne vom referi оn continuare la nivelul ştiinţific al activităţii Institutului G. Călinescu:
1. De 12 (doisprezece!) ani, la intervenţia directă a fostului preşedinte al Academiei, ajuns mai recent director de Institut, sunt eliminate (cu una sau două excepţii, obţinute cu mare greutate) toate proiectele de lucru оn afara DGLRului. Deci de 12 ani un Institut academic de cercetare nu face cercetare, deci nu-şi оndeplineşte misiunea pentru care este plătit de statul romвn. Un Dicţionar al literaturii nu este o cercetare, ci o muncă de sistematizare a cercetării. Dacă se оncurcă aceste două activităţi se ajunge ca оn cazul bine cunoscut al dicţionarului lui Hasdeu (Magnum etimologicum), numai pвnă la litera B şi anume cuvвntul bărbat!
2. De 12 ani, salariaţii Institutului G. Călinescu (şi ai filialelor Academiei din Cluj şi Iaşi) sunt obligaţi să nu-şi mai facă datoria de cercetători, adică de specializare pe anumite domenii, pentru a trece dincolo de graniţa cunoscutului şi a intra efectiv оn necunoscut - deci a cerceta. Pentru tineri mai ales, rezultatul este dezastruos. Fugăriţi de la un articol la altul, fără nici o continuitate, ei nu mai au cum să-şi creeze un profil ştinţiific propriu. Ritmul оn care se lucrează derivă dintr-o stare de haos combinată cu o evidentă defectuoasă planificare. Fiecare cercetător ar putea rupe o parte din timpul său de lucru pentru a lucra articole de dicţionar. Dar numai o parte din timp, făcвndu-şi оn continuare şi оndatoririle specifice muncii de cercetare.
3. De 12 ani sunt refuzate proiecte de cercetare de primă importanţă pentru istoria literaturii romвne şi au plecat din Institut specialişti de prim rang, unii efectiv alungaţi, alţii ca semn de protest faţă de degradarea intolerabilă a nivelului activităţii de cercetare оn Institut. Оn schimb, cвţiva dintre cei care au fost aduşi se caracterizează printr-o remarcabilă lipsă a publicaţiilor cu valoare ştiinţifică.
4. Cei mai mulţi tineri nu-şi pot redacta lucrările de doctorat şi au dificultăţi оn a formula proiecte de cercetare viabile, cu care să obţină finanţări europene.
5. Acei cercetători (tineri sau seniori), care au reuşit să plece cu burse оn străinătate, au publicat lucrări оn care plusul de informaţie şi de оnţelegere este vizibil. Dar noul director, fostul preşedinte de Academie, care a impus exclusivitatea DGLR-ului ca proiect de lucru, interzice practic plecările оn străinătate. Ar trebui să-i laude, să-i susţină, să-i promoveze pe aceia care au reuşit (prin efort propriu), fără sprijinul Academiei, să atingă un asemenea grad de profesionalism оncвt să cвştige оncrederea colegilor din Vestul Europei. Оn loc de asta, оi umileşte, оi ameninţă cu desfacerea contractelor de muncă (sau chiar o pune оn practică), amвnă la nesfвrşit sau refuză să iscălească cererile legale de deplasări pentru perfecţionare. Trebuie să fie clar că astăzi, cel puţin оn domeniul оn care ne pricepem, anume domeniul umanist, nu se mai pot elabora adevărate lucrări de cercetare limitвndu-ne numai la orizontul naţional оngust. Orizontul naţional larg rămвne baza noastră de lucru, dar a ne rezuma la el оnsemană provincialism, situare оn afara specificului timpului nostru.
6. Consiliul Cultural al Europei cere ca оn anul 2007 să fie depuse numai proiecte individuale (nu colective!) de lucru, ale unor cercetători care au оntre 3 şi 8 ani de la susţinerea tezei de doctorat şi s-au impus оn cвmpul lor de activitate cu un un puternic profil propriu. Ce astfel de cercetători au crescut оn ultimii 12 ani sub regimul impus de cel care a instaurat dictatura DGLR-ului?
7. Vă este oare cunocut care este grila de apreciere a activităţii ştiinţifice din Institut? 10 puncte pentru un articol de dicţionar pentru DGLR şi 1 (unul!) pentru un studiu ştiinţific serios apărut оn străinătate!
8. A fost practic desfiinţată Revista de Istorie şi Teorie Literară, publicaţie care s-a străduit decenii оntregi (şi de cele mai multe ori a reuşit) să păstreze un nivel cu adevărat academic, оnlocuită fiind, practic, tot cu DGLR-ul, lucrare a cărei menire este aceea de a-l reprezenta pe coordonator, desigur fostul preşedinte de Academie.

Unii dintre colegii noştri au semnalat demult anomaliile vieţii ştiinţifice (dacă se mai poate numi ştiinţifică...) din Institut şi implicit din Academie. O altă parte dintre noi au оncercat pe cale amiabilă să rezolve conflictele inerente din Academie, оn Academie. Dar conflictele nu se rezolvă ci se оnmulţesc, iar ilegalităţile se adună.


De această dată, cerвnd şi sprijinul colegilor noştri din alte instituţii, ne adresăm dumneavoastră, celor doi Preşedinţi, şi vă rugăm să interveniţi pe toate căile legale pentru a găsi o soluţie. Nu putem crede că situaţia este fără ieşire!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
100 / 100

Latest Signatures

browse all the signatures

Information

Amparo StarkBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
D-lui Presedinte Traian Basescu

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets