Ma rridux inċineratur sign now

(Translation in English available below)

Id-deċiżjoni mgħaġla tal-gvern li jibni inċineratur ġo MXlokk ma jistax ikun ġustifikat. Din l-għaġla ġejja minħabba l-fatt li l-Gvern irid jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija minn sorsi alternattivi u allura għażel l-inċinerazzjoni tal-iskart li huwa sors alternattiv mill-aktar ineffiċjenti u li anki jniġġes.

Malta gżira żgħira u n-nofs in-nhar ta Malta ġa jinsab imniġġes minn impjanti industrijali li fuqhom tiddependi l-infrastruttura nazzjonali kollha. L-inċinerazzjoni mhux biss iniġġes l-ambjent, iżda jmur kontra l-prinċipju tar-riċiklaġġ. Din hija raġuni oħra għala organiżżazzjonijiet ambjentali internazzjonali jopponu l-inċinerazzjoni.

Qegħdin għalhekk nagħmlu petizzjoni lill-Gvern Malti biex jisma liċ-ċittadini u jikkunsidra sorsi alternattivi tal-enerġija flok l-inċinerazzjoni. Min-naħa l-oħra, għandna bżonn sistema serja tal-immaniġġjar tal-iskart li telimina l-bżonn ta dan il-periklu għas-saħħa u nevitaw iktar ħsara lill-ambjent naturali tal-lokalita.

Jekk il-gvern ma jieħux din il-petizzjoni bis-serjeta, mgħandna l-ebda triq oħra ħlief li ntellgħu dan il-każ fil-kumitat għall-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew biex nimbuttaw il-kawża tagħna l-quddiem.

[NOTA: It-total ta' firmatarji irid jinghadd mal-firem li qed jingabru fizikalment fuq il-karti]

[English translation:

We do not want an incinerator

Governments hasty decision to build an incinerator at MXlokk cannot be justified. This haste is due to the fact that the government needs to reach EU goals on alternative sources of energy, so they chose waste incineration a highly inefficient and polluting alternative energy.

Malta is a small Island and the south of Malta is already burdened with pollutants from industrial plants supporting the whole national infrastucture. Incineration not only pollutes the environment, but it also goes against the concept of recycling. This is another reason why international environmental NGOs oppose incinaration.

We therefore petition the Maltese government to listen to the people and consider alternative sources of energy instead of incineration. On the other hand, a serious waste management system would eliminate the need for such a health hazard and avoid another eyesore in the south.

If the government does not take this petition seriously, we would have no option but to take this petition to the European Parliaments petitions committee in order to further promote our cause.]

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 22 November 201550. Rita B
  I support this petition
 • 30 September 201549. Leroy G
  I support this petition
 • 24 September 201548. Nadia B
  I support this petition
 • 20 September 201547. Marlon S
  I support this petition
 • 29 August 201546. Carmel G
  I support this petition
 • 16 August 201545. Carmelo M
  Is the south PN's rubbish damp ? and also where are the powerstation's filters that were promised?? are we in EU or not?? ID No. 8071 (M)
 • 04 August 201544. Charlot M
  I support this petition
 • 19 June 201543. Carol E
  I think this Government has done enough harm to the South for a life time, Gonzi leave the south alone. ID No. 550262(m)
 • 18 June 201542. Geraldine G
  prosit ID No. 474467M
 • 18 June 201541. Kevin E
  I support this petition
 • 13 June 201540. Joseph P
  I support this petition
 • 31 May 201539. Corey A
  I support this petition
 • 23 May 201538. Priscilla Ortega
  ma rridux incineratur!! ID No. 198789(m)
 • 03 May 201537. Russell G
  В ID No. 522080
 • 11 April 201536. Kelly G
  I support this petition
 • 01 April 201535. Camilleri G
  What the P.N. is doing I mean about everything is not ACCETABELE me and my family always voted PN but that's it, no more because we believe that we are open minded people,a lot of damage to humanity and our families is being done by PN and this has to STO
 • 19 March 201534. Travis B
  I support this petition
 • 14 March 201533. Jennifer M
  I am so very sure we've had ENOUGH in the South!! ID No. 213573 (M)
 • 08 March 201532. Anna G
  I support this petition
 • 04 March 201531. Danica V
  Ma rridux inċineratur ID No. 031792(m)
 • 23 February 201530. Ruth Micallefv
  I support this petition
 • 15 February 201529. Ruth M
  I support this petition
 • 05 February 201528. Dylan B
  I support this petition
 • 24 January 201527. Sharon S
  JIEN KONT NOQGHOD FIN-NOFS TA MALTA U META GEJT M'XLOKK IREALIZZAJT KEMM HU SABIH. MA NAFX KIF JIGI IKONSIDRAT BIEX JINBENA INCENIRATUR HAWNHEKK!!!! ID No. 509685M
 • 22 December 201426. Karl G
  В ID No. 219282M
 • 08 December 201425. Sharon Ellulb
  I support this petition
 • 01 December 201424. Henry A
  В ID No. 338671 M

browse all the signatures

Information

Deidre GrimesBy:
MusicIn:
Petition target:
L-Onor. Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets