NHNo&PTNTVN kкu gọi ủng hộ nạn nhвn chất độc mаu da cam sign now

NGВN HАNG NФNG NGHIỆP VА PHБT TRIỂN NФNG THФN VIỆT NAMKКU GỌI HƯỞNG ỨNG PHONG TRАO KЭ TКN ỦNG HỘ


NẠN NHВN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAMTrong chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, đг diễn ra cuộc chiến tranh hoб học tаn bạo, gвy bao đau thương cho con người, mфi trường sống vа thiкn nhiкn Việt Nam. Hậu quả vф cщng khủng khiếp của nу đг dai dẳng hаng chục năm qua vа vẫn cтn tiếp tục kйo dаi nhiều năm thбng nữa.

Hаng triệu nạn nhвn chất độc da cam ở Việt Nam đг вm thầm chịu đựng bao đau đớn do tật nguyền, chịu đựng nghиo khổ do bệnh tật kйo dаi.

Trong những thбng vừa qua, trкn khắp cả nước đang dấy lкn phong trаo ủng hộ nạn nhвn chất độc da cam/dioxin Việt Nam , thфng qua nhiều hмnh thức đa dạng như quyкn gуp, lấy chữ kэ ủng hộ Đặc biệt phong trаo lấy chữ kэ ủng hộ đг được nhiều tổ chức trong vа ngoаi nước triển khai. Hiện nay đang song hаnh việc lấy chữ kэ trực tiếp vа lấy chữ kэ qua mạng.

Фng Len Aldis - Đại diện Hội hữu nghị Anh - Việt, đг lập ra WEBSITE lа WWW. Petitiononline.com để mọi người trкn khắp thế giới cу thể gửi chữ kэ ủng hộ. Đến hết thбng 12/2004, Фng sẽ gửi danh sбch chữ kэ trкn đến Tổng Thư kэ LHQ, Tổng Thống Mỹ vа cбc cфng ty hoб chất Mỹ.

Phбt huy truyền thống đơn vị Anh hщng Lao động trong thời kỳ đổi mới, trкn cơ sở э thức trбch nhiệm của người cфng dвn, vм cфng lэ, vм lẽ phải, NHNo&PTNT Việt Nam kкu gọi toаn thể cбn bộ trong hệ thống tнch cực hưởng ứng phong trаo kэ tкn ủng hộ nạn nhвn chất độc da cam trкn mạng trực tuyến.

Đвy lа hoạt động mang tầm quốc tế, khi kэ xong trкn mạng lập tức sẽ hiện số thứ tự lа người thứ bao nhiкu kэ vа toаn thế giới đều cу thể biết về hаnh động nаy.

Mỗi chữ kэ của chъng ta xuất phбt từ cảm xъc, sự nhận thức chвn thаnh sẽ gуp phần chia sẻ nỗi đau với cбc nạn nhвn chất độc da cam. Gуp một tiếng nуi chung vаo phong trаo yкu cầu cфng lэ cho nạn nhвn chất độc da cam Việt Nam.

Xin cảm ơn!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 30 September 201550. Sandflower Saunders
  I support this petition
 • 19 May 201549. Nguyen Thil
  I support this petition
 • 16 August 201448. Phan Bichn
  I support this petition
 • 24 June 201447. Phuong N
  I support this petition
 • 22 May 201446. Long P
  I support this petition
 • 17 February 201445. Kate Haley
  I support this petition
 • 30 December 201344. Dr Nguyenb
  I support this petition
 • 12 September 201343. Tran Thikimq
  I support this petition
 • 10 June 201342. Pham Thiphuongl
  I support this petition
 • 14 May 201341. Han S
  I support this petition
 • 03 March 201340. Ho Thihuynht
  I support this petition
 • 15 December 201239. Le Duyk
  I support this petition
 • 23 July 201238. Nhat T
  I support this petition
 • 02 May 201237. Nguyn Nt
  I support this petition
 • 14 March 201136. Trungkienvn Hines
  I support this petition
 • 13 September 201035. Nhung Lee
  I support this petition
 • 19 August 201034. Ilynaf Lamb
  I support this petition
 • 12 August 201033. Quc H
  I support this petition
 • 03 June 201032. Nguyn Ngc
  I support this petition
 • 14 December 200931. Nguyen Thithanhm
  I support this petition
 • 07 November 200930. Vinh D
  I support this petition
 • 21 September 200929. Phuong H
  I support this petition
 • 07 June 200928. Nguyen Viett
  I support this petition
 • 31 January 200927. Nguyen Caoc
  I support this petition
 • 16 October 200826. Hung Poole
  I support this petition
 • 01 May 200825. Ng Tns
  I support this petition
 • 19 March 200824. Hoang H
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Janine LevineBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
U.S. Congress

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets