Opprop til kulturminister Giske: Ikke legg ned LOK-ordningen! sign now

Ikke legg ned LOK-ordningen!

Vi som arbeider med kulturvirksomhet pе lokalplanet registrerer med beklagelse at Kulturministeren i Statsbudsjettet for 2007 avvikler stшtteordningen til lokale kulturtiltak.

For oss som arbeider med lokale, ikke-kommersielle kulturtiltak, har stшtteordningen som inntil nе har vжrt administrert gjennom Norsk kulturrеd, langt pе vei vжrt ensbetydende med muligheter for produksjon av kulturtiltak med kostnader ut over det begrensede kommunebudsjetter tillater.

Vi har liten tro pе at kommunene vil overta det шkonomiske ansvaret for slike tiltak, slik kulturministeren har oppfordret til. Som produsenter av kulturvirksomhet med lokal tilknytning opplever vi svжrt ofte det stikk motsatte; kommunene nedprioriterer kultur pе bekostning av blant annet skole og helse.

Det er derfor helt avgjшrende for vеr virksomhet at det eksisterer en sжrskilt stшtteordning for slike tiltak, en ordning som opererer utfra faglighet og som er uavhengig av skiftende politiske
vinder og valgkamper.

Vi mener ogsе at kulturministeren burde satt inn tiltak for е rasjonalisere ordningen framfor е avvikle den. Det er uforstеelig for oss at kostnadskrevende administrasjon blir е betrakte som et hinder for kulturproduksjon i distriktene.

Pengene til lokale kulturtiltak er nе - med unntak av 1 million til Norges Korforbund - overfшrt til Rikskonsertene, der de vil inngе i en virksomhet som i hovedsak baserer seg pе profesjonelle utшvere fra inn og utland.

De lokale kulturtiltak har derimot i stor grad satset pе samarbeid mellom profesjonelle utшvere og amatшrer knyttet til stedets kulturliv. Pе denne mеten har man vжrt sikret stor grad av lokal deltakelse og god publikumsoppslutning.

Det er vеr pеstand at penger til lokale kulturtiltak genererer langt mer "kultur for pengene" enn det kulturdepartementet nе legger opp til.

Vi vil derfor anmode kulturministeren om е omgjшre sin beslutning i denne saken og gjeninnfшre stшtteordningen.

Slik kan det lokale kulturlivet fortsatt utvikle kulturtilbud med lokal tilknytning - til glede for bеde utшvere og publikum

For "Follo kantor- og organistforum"
Thor Henning Isachsen, Bernt Nordset, Anders Hovind

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Glen SanchezBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Kulturminister Trond Giske

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets