Peticija v zvezi s kodljivimi posegi v prostor v Stari iki sign now

V nasprotju z obstojeиim veljavnim ureditvenim naиrtom na obmoиju Stare ike poteka sprejem veи delnih OPPN-ov (Obиinski Podrobni Prostorski Naиrti), ki bodo drastiиno poslabali nae bivalno okolje. Pri tem pa novi IPN MOL ( Izvedbeni Prostorski Naиrt Mestne obиine Ljubljana) za nae obmoиje, ki bi strokovno utemeljil gradbene posege, e sploh ni bil sprejet!
Predvideni posegi na tirih obsenih lokacijah v Spodnji iki so naиrtovani loиeno drug od drugega, so zato neusklajeni, bistveno poveиujejo gostoto poselitve, izrazito segajo v viino (stolpnice) in ne izboljujejo bivalnih pogojev za celotno obmoиje Stare ike, kot je bil namen revitalizacije bivih degradiranih, industrijskih obmoиij.

Zato od Mestnega sveta zahtevamo,
1. da se vsa tiri OPPN obravnava istoиasno, s иimer bo zagotovljeno upotevanje javnega interesa in bo dana monost celovitega naиrtovanja razvoja Stare ike,
2. da organizira razgrnitev in javno razpravo za vsa tiri OPPN istoиasno, s иimer bo omogoиil primerjanje predlaganih reitev in vpogled v celostno vizijo naиrtovalcev,
3. da resno upoteva nae pripombe, ki jih bomo dali v иasu javne razgrnitve, sicer bomo primorani uporabiti ostreje naиine za dosego naih legitimnih pravic!

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
100 / 100

Latest Signatures

 • 30 December 2015100. Marjan J
  I support this petition
 • 23 December 201599. Aleksandra C
  I support this petition
 • 16 October 201598. Martin H
  Ohranimo ljudem prijazno Ljubljano
 • 04 August 201597. Barbara D
  I support this petition
 • 21 May 201596. Janez K
  I support this petition
 • 06 May 201595. Mirjana K
  I support this petition
 • 03 May 201594. Klavdija M
  I support this petition
 • 20 April 201593. Kovi S
  I support this petition
 • 19 April 201592. Tadej E
  I support this petition
 • 11 April 201591. Gorazd D
  I support this petition
 • 18 February 201590. Gusti L
  I support this petition
 • 10 February 201589. Murka K
  samo za denar megalomanski bloki kradejo sonce
 • 03 February 201588. Aidan C
  В
 • 31 January 201587. Alenka B
  Najprej sprejeti prostorski in prometni naиrt, v soglasju z veиino obиanov. Potem se lahko gradi tisto s иimer bodo soglaali obиani.
 • 28 January 201586. Sao A
  I support this petition
 • 17 January 201585. Tanja B
  nezaslisano
 • 13 January 201584. Andreja K
  I support this petition
 • 29 December 201483. Simon S
  I support this petition
 • 04 December 201482. Stanislav Z
  I support this petition
 • 29 November 201481. Tjaa E
  I support this petition
 • 08 November 201480. Marko R
  I support this petition
 • 07 October 201479. Spela S
  I support this petition
 • 21 August 201478. Samo P
  I support this petition
 • 22 July 201477. Peter R
  Za soodlocanje obcanov!
 • 11 May 201476. Mateja J
  Иe bo lo tako naprej, bo Ljubljana kmalu crknila, tako kot njega dni Edijeva krava.
 • 06 May 201475. Mojca B
  I support this petition
 • 28 March 201474. Marija Galel
  Naj ika (p)ostane lepa ika!

browse all the signatures

Information

Penny HamptonBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Mestni svet Mestne obиine Ljubljana

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets