Peticija za opustitev procesa proti beograjskim anarhistom sign now

V Beogradu se bo 23. marca nadaljeval proces proti sestim anarhistom, ki jih srbsko tozilstvo obtozuje mednarodnega terorizma. Okoliscine procesa in ostala dejstva tega primera so splosno znana in dostopna. Po prvi javni obravnavi na sodiscu je tudi tisto, kar je prej utegnilo ostati zavito v tancice pomanjkanja informacij, postalo popolnoma jasno: sodni proces proti sestim anarhistom je politicni proces, njegovi cilji so izkljucno politicni cilji vladajočega razreda. Konkretni postopki srbske drzave, ki je obtozene v priporu povsem arbitrarno drzala skoraj pol leta in kjer so bili izpostavljeni mucenju, tezkim zivljenjskim pogojem ter ostalim brutalnim posegom v dostojanstvo in svobodo, zgolj potrjujejo, da celoten proces nima nikakrsne legitimne osnove.

Srbska drzava je zaradi progresivnih idej enakosti in svobode ugrabila sest anarhistov. Cetudi so bili obtozeni 17. februarja 2010, po zaključku prve obravnave na sodiscu, vendarle izpusceni iz pripora, so se vedno talci srbske drzave, ne da bi se ta izjasnila, kaksno odkupnino zahteva za njihovo svobodo. A tisto, kar se dogaja na sodiscu v Beogradu ni zgolj sodni proces proti sestim mladim ljudem, je sodni proces proti celotnemu mnogoteremu gibanju, ki je zavezano politicnemu projektu svobode in enakosti, je sodni proces proti ideji, da je drugacen svet mogoc.

A drugacen svet ni le mogoc, je celo nujen. Zato izrazamo podporo mnogoteremu gibanju in gibanju mnogoterosti, ki tudi v Srbiji terja enakost in svobodo za vse.

Od srbskih oblasti pricakujemo, da nemudoma storijo naslednje:

1)Tozilstvo Republike Srbije naj umakne obtoznico proti sestim anarhistom v zvezi z lanskim dogodkom pred grsko ambasado. Policija, tozilstvo in sodisce naj prekinejo oziroma zavrzejo vse morebitne ostale postopke, ki jih te sluzbe v zvezi s tem primerom vodijo.
2)Obtozenim in njihovim druzinam naj drzava Srbija povrne vse stroske, ki so jih imeli zaradi postopka ter izplaca odskodnine, do katerih imajo kot zrtve brezumne drzavne represije vso pravico.
3)Tozilstvo Republike Srbije naj umakne vse obtoznice proti aktivistom, ki se nanasajo na izvedbo solidarnostnih akcij v podporo sesterici. Javno sta znana primera aktivistov, ki so v mestu Vrsac lepili plakate in aktivistov, ki so v avli sodisca med prvo obravnavo razgrnili transparent. Vsi so obtozeni oviranja pravice in čakajo na nadaljnje postopke.

Solidarnost mora postati praksa!


Podpisani:

dr. Rastko Močnik
Urska Cocej
dr. Nikolai Jeffs
Maja Krek
Tjasa Pureber

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 1000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Nathaniel SampsonBy:
SustainabilityIn:
Petition target:
Republika Srbija

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets