Peticion sign now

24 janar 2011
PETICION

Shoqлria shqiptare dhe organizatat e shoqerise civile nл Shqipлri po ndjekin me tepлr shqetлsim situatлn e krijuar nл vend pas demonstratлs sл opozitлs nл datл 21 Janar 2011.

Sл pari, kлrkojmл me ngulm, mospлrkeqлsimin e mлtejshлm tл situates, ndalim tл gjakderdhjeve tл mлtejshme si dhe humbjes tл pajustifikuara tл jetлve. Bilanci i deritanishлm flet pлr humbjen e tre jetлve pлr shkak tл pлrdorimit tл armлve dhe tл dhjetra tл plagosurve e tл arrestuarve. Ky лshtл njл зmim qл Shqipлria dhe shqiptarлt nuk e meritojnл. Ky лshtл njл imazh qл nuk na bлn nder.

Ne i shprehim ngushлllimet mл tл sinqerta familjarлve tл tre viktimave qл humbлn jetлn nл kлtл demostratл.

Sл dyti, ne kлrkojmл njл hetim tл shpejtл dhe profesional tл gjithл ngjarjes, vrasjes sл tre civilлve tл pa-armatosur, si dhe dhunлs sл tepruar tл ushtruar nga ana e forcave tл policisл dhe gardлs nл drejtim tл demonstruesve.

Ne kлrkojmл qл Prokuroria tл ndлrmarrл me seriozitetin dhe pлrkushtimin mл tл madh hapat e duhura pлr hetimin dhe zbardhjen e ngjarjeve tл 21 janarit, pa u ndikuar nga ndлrhyrje tл natyrлs politike apo tл ndonjл lloji tjetлr. Po me tл njлjtлn forcл, kлrkojmл qл aktorлt politik tл mos pлrpiqen tл ndikojnл apo pengojnл hetimet dhe zbardhjen e ngjarjes nga ana e organeve tл drejtлsisл.
Shteti demokratik vihet nл provл mbi tл gjitha nga respektimi i ndarjes dhe balancimit tл pushteteve si dhe nga bashkлpunimi ndлr-institucional nл funksion tл drejtлsisл, larg interesave partiak.

Sл treti, nлnshkruesit e kлtij peticioni i bлjnл thirrje politikлs dhe politikanлve shqiptarл qл tл heqin dorл nga gjuha konfliktuale dhe tл marrin hapa tл menjлhershлm pлr njл zgjidhje afatgjatл tл situatлs pлr qytetarлt shqiptarл. Ne i bлjmл thirrje kryetarit tл Qeverisл dhe kryetarit tл Opozitлs qл tл ulen menjлherл nл njл tryezл, nga e cila duhet tл dalin me zgjidhje konkrete dhe tл qлndrueshme. Ne besojmл se лshtл koha pлr njл dialog serioz pлr gjetjen e njл konsensusi tл ri politik pлr Shqipлrinл.

Sл katлrti, duke parл me keqardhje se gjatл kлtyre 18 muajve tл fundit forcat kryesore politike tл vendit kanл treguar paaftлsi pлr tл zgjidhur злshtjet kryesore tл krizлs politike, kлrkojmл emлrimin e njл ndлrmjetлsi tл lartл nga ana e komunitetit ndлrkombлtar, me mbлshtetjen e BE-sл dhe ShBA-ve, qл tл ulл palлt nл negociata dhe ti drejtojл ato nл mлnyrл tл paanshme,nл pлrputhje me normat ndлrkombлtare.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Margarita SellersBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Qytetaret, Shoqeria civile

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets