Pomagajte reiti mariborski azil za ivali sign now


KRIK
Nujna pronja za pomoи celotni slovenski javnosti in vsem ljubiteljem ivali

Mariborski upan Boris Soviи je konиno pokazal, da mu v primeru mariborskih zavrenih ivali ne gre za humanost ali za legalnost mariborskega drutvenega zavetiиa za ivali, temveи gre le za to, da je problematiko odstranil iz Maribora - v 40 km oddaljene Dramlje.
Od 2.2. 2006 mariborsko Drutvo za varstvo in proti muиenju ivali, ne sme veи oskrbovati zavrenih, izgubljenih ali pokodovanih ivali na obmoиju Mestne obиine Maribor.

Mariborsko drutvo za varstvo in proti muиenju ivali vsa ta leta vodi postopek pridobivanja lokacijskega in gradbenega dovoljenja za zavetiиe v Zrkovcih pri Mariboru in se nikoli ni postavljalo na pozicijo, иe legalnost azila nam ni mar. Zato nas toliko bolj иudijo tako nerazumno sovrani in ostri ukrepi mariborskega upana, ki je vsaj v zadnjih letih oviral pridobitev omenjenih dovoljenj ali dokumentacije. Boris Soviи nas je s tem, ko je izzval pravo institucionalno gonjo proti Drutvu za varstvo in proti muиenju ivali Maribor, pritisnil ob tla. Vendar ne bomo klonili !!!
Zaradi nerazumnega delovanja mariborskega upana nae drutvo v tem letu ne bo veи moglo raиunati na sredstva iz proraиuna Mestne obиine Maribor – gre za priblino 6 milijonov tolarjev. S tem denarjem smo plaиali vodjo azila in oskrbnike, da so lahko za ivali skrbeli ves иas, kar paи zahteva profesionalna oskrba ivali. To bomo sicer tudi poиeli v prihodnje, vendar paи ne za MO Maribor, ampak za veиino ostalih obиin Podravja in ire.

alostno je, da se nas je aktualni upan preprosto reil (vsaj do konca marca), s tem pa ni reil problematike zavetiиa v Mariboru , saj »Zonzani - hotel za male ivali« samostojne podjetnice Tatjane Lenko, iz Jarmovca 5 pri Dramljah na Celjskem, ne more biti adekvatna reitev. Ne samo, da so storitve za ivali v Dramljah veliko draje, temveи je njihov prostor oddaljen od Maribora 40 km, zato bo reakcijski иas za reevanje zavrene ali pokodovane ivali v Mestni obиini Maribor veliko dalji. Odslej si bodo Mariborиanke in Mariborиani, иe se bo njihova ival izgubila, lahko slednjo eventualno poiskali v 40 km oddaljenem Jarmovcu pri Dramljah pri Celju, kar za meиanke in meиane vsekakor ni najbolj primerno.

Da se razumemo: niи nimamo proti Dramljam. Vendar jo bodo najslabe odnesle prav mariborske izgubljene ivali. Poleg tega pa v Dramljah ne bodo ivali uradno mogle biti tako dolgo, da bi nale lastnika, temveи le mesec dni. V enem mesecu se bo ival morala izkazati in vpiti: »Tu sem, vzemite me – иe ne, me bodo po mesecu dni uspavali«.

Mogoиe se vam bo stavek zdel izredno иustveno nabit, vendar gre prav zato: da vzbudimo soиutje pri vseh vas, ki ste nam leta in leta stali ob strani ali nas vsaj moralno podpirali, saj smo prepriиani, da smo v Drutvu za varstvo in proti muиenju ivali Maribor vedno delali izkljuиno in samo v dobrobit ivali.

Vsled vsega je nae Drutvo za varstvo in proti muиenju ivali Maribor danes prisiljeno kriиati – ivali namreи tega ne morejo – in apelirati na vso javnost, posameznike, podjetja, organizacije, obиine, politike in vse ljubitelje ivali, da nam s svojim podpisom pomagate pritisniti na zavest mariborske uradne politike, posebej pa na mariborskega upana.


TOKRAT VAS RESNIИNO POTREBUJEMO.
PROSIMO, POMAGAJTE NAM OBSTATI TUDI V MARIBORU !

Drutvo za varstvo in proti muиenju ivali Maribor

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 13 September 201550. Nika Lyons
  I support this petition
 • 15 August 201549. Jasna
  I support this petition
 • 09 November 201448. Simona B
  I support this petition
 • 27 October 201447. Ales L
  I support this petition
 • 13 July 201446. Tine Vincent
  I support this petition
 • 09 June 201445. Benjamin Mendez
  I support this petition
 • 09 March 201444. Miro C
  I support this petition
 • 11 February 201443. Gregor O
  I support this petition
 • 15 June 201342. Urka Vincent
  I support this petition
 • 30 March 201341. Jaka R
  I support this petition
 • 06 March 201340. Uro L
  I support this petition
 • 25 February 201339. David Swanson
  I support this petition
 • 14 July 201238. Mojca P
  I support this petition
 • 12 June 201237. Tina Z
  I support this petition
 • 29 April 201236. Beno P
  I support this petition
 • 21 April 201235. Aljaz Ponce
  I support this petition
 • 31 March 201234. Albert Goodman
  I support this petition
 • 09 March 201233. Beno P
  I support this petition
 • 18 February 201232. Robert E
  I support this petition
 • 04 February 201231. Maja Dunlap
  I support this petition
 • 21 September 201130. Borut Kent
  I support this petition
 • 12 August 201129. Tanja M
  I support this petition
 • 20 June 201128. Nua P
  I support this petition
 • 03 April 201127. Andrej G
  I support this petition
 • 02 April 201126. Adrijana A
  I support this petition
 • 21 September 201025. Matjaz T
  I support this petition
 • 11 September 201024. Mirjana K
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Patricia ReedBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Boris Soviи, upan mesta Maribor

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets