SİLAHLARIN GЦLGESİNDE DEMOKRASİ OLMAZ! sign now

27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay Başkanlığı gцrev ve yetkilerini belirleyen yasaları зiğneyerek darbe tehdidinde bulunmak suretiyle politikaya bir kez daha mьdahale etti. Bu, demokratik ilkelerle bağdaşmayan ve demokratik olduğunu ileri sьren hiз bir rejimde hoş gцrьlemeyecek bir tavırdır.

Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bildiride bir yandan bir kez daha şeriat tehlikesi iddiasını toplum iзinde huzursuzluk ve korku yaratmak, bu suretle daha otoriter ve daha anti-demokratik bir rejimin kapısını aralamak adına ileri sьrerken, diğer yandan ne mutlu Tьrkьm diyene anlayışına karşı зıkan herkesi dьşman olarak gцrdьğьnь belirterek Tьrkiyenin bьtьn etnik ve kьltьrel farklılıklarını reddettiğini vurguladı. Bu, aynı zamanda зeşitli etnik ve kьltьrel grupların gцrdьğь baskıları kцrьkleyecek, bu gruplara yцnelik ayrımcı ve şiddet iзerikli yaklaşımları arttıracak bir sцylemdir. Bildiri, aзıkзa Tьrkiyenin зok-kьltьrlьlьk ve farklı etnik grupların eşitliği gibi en temel sorunlarının зцzьmьnde demokrasiden yana olan gьзlere yцnelik bir tehdidin ifadesidir.

Daha цnce ьз kez darbe yapan ve doğrudan ya da dolaylı yollarla siyasi sьreзler ьzerinde bir mьfettiş rolь oynamaya devam etmek istediği anlaşılan Tьrk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu tьr mьdahaleleri, Tьrkiyede demokrasinin ve demokrasi bilincinin gelişmesi цnьnde en bьyьk engellerden biridir. Bu mьdahalelere gerekзe olarak gцsterilen asılsız korkular kadar mьdahalelerin yarattığı şiddet ortamı da, her defasında toplum iзinde giderilmesi oldukзa zor bireysel ve toplumsal travmalara yol aзarken, bir yandan da insanların bu şiddet ve korku karşısında kendilerini gьзsьz ve değersiz hissetmelerine, farklı dьnya gцrьşleri iзerisinde anlamlı bir yaşam oluşturma зabalarını sьrdьrememelerine neden olmaktadır.

Bцylesi bir psikolojik sьrecin getirdikleri; demokratik tutum ve davranışların anlamını yitirmesi, insanların зaresizlik iзinde kendi iradelerini ortaya koymaktan geri зekilmeleri, siyasal yabancılaşmanın artması, kendilerine ve geleceğe yцnelik inancı kalmayan, iзinde yaşadığı toplum ile ortak kader ve ortak yaşam kurma becerileri kцrelmiş, toplumsal değerlerini kaybetmiş bireylerin ortaya зıkmasıdır. Ahenkli bir toplum oluşturmasına izin verilmemiş korkulu bireyler ve topluluklar otoriter siyasi yapılara, faşizme, ırkзılığa, cemaatleşmeye ve şiddete yцnelebilmektedirler. Toplum bцylesi durumlarda kendi iradesine ve gьcьne dair gьvensizlikten dolayı, demokrasinin sorunlarına demokratik mьcadeleyle зцzьm aramak yerine, otorite ve sıkıdьzen vaat eden anlayışların peşine takılabilmekte, farklılıklara karşı daha derin цnyargılar beslemekte, itaatkвr bir anlayış geliştirmekte ve hatta demokratik yapıyı, yasaları ve halk iradesini hiзe sayan bir askeri mьdahaleyi destekleyebilmektedir.

Yeni toplumsal ve bireysel travmaların ortaya зıkmasını engelleyebilmek ve demokrasi bilincinin gelişebilmesine destek olabilmek iзin biz aşağıda imzası bulunanlar, TSKnin politikaya yцnelik mьdahalelerine karşı olduğumuzu duyuruyoruz. Yine bir askeri rejimin yaptığı anayasayı bile зiğnemekte sakınca gцrmeyen bu anlayışın Tьrkiyeyi ileriye değil, geriye gцtьreceğine inanıyoruz. Bu зağrıyı yaparken Tьrkiyenin, toplumsal adalet ilkesine dayalı demokratik bir anayasaya, demokratik bir seзim sistemine ve adil bir hukuk sistemine ihtiyaз duyduğunu ve Tьrkiye demokrasisinin iзine dьştьğь bunalımlardan anti-demokratik rejimler aracılığıyla değil, ancak demokratikleşmeyle зıkabileceğini bir kez daha vurguluyor, tьm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu demokratik değerlere ve ilkelere sahip зıkmaya зağırıyoruz.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
150 / 1000

Latest Signatures

 • 18 December 2015150. Ibrahim D
  I support this petition
 • 16 December 2015149. Murat P
  I support this petition
 • 10 December 2015148. Resul T
  I support this petition
 • 24 November 2015147. Azize Hinton
  I support this petition
 • 02 November 2015146. Onur Harris
  I support this petition
 • 20 October 2015145. Lhan D
  I support this petition
 • 13 October 2015144. Neslihan A
  I support this petition
 • 04 October 2015143. Hasan H
  I support this petition
 • 30 September 2015142. Sinem Swanson
  I support this petition
 • 27 August 2015141. Ayse C
  I support this petition
 • 05 August 2015140. Mustafa
  I support this petition
 • 04 August 2015139. Dr Aayd
  I support this petition
 • 21 July 2015138. Melek G
  I support this petition
 • 21 July 2015137. Deniz Walker
  I support this petition
 • 12 June 2015136. Ebru S
  I support this petition
 • 24 April 2015135. Mahmut Sefikn
  I support this petition
 • 24 January 2015134. Sedat Y
  I support this petition
 • 21 January 2015133. Gulay Y
  I support this petition
 • 13 January 2015132. Ouz M
  I support this petition
 • 11 January 2015131. Saadet C
  I support this petition
 • 25 December 2014130. Zuhal K
  I support this petition
 • 15 November 2014129. Melike E
  I support this petition
 • 12 October 2014128. Bar T
  I support this petition
 • 14 September 2014127. Gray H
  I support this petition
 • 26 July 2014126. Zehra
  I support this petition
 • 08 May 2014125. Betl B
  I support this petition
 • 25 April 2014124. Hilal K
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Freida MccallBy:
HealthIn:
Petition target:
Basına ve Kamuoyuna

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets