Stop economische eisen en fossielebrandstofprojecten door Wereldbank sign now

OPROEP AAN DE NEDERLANDSE REGERING:
Stop alle donaties aan de International Development Association (IDA),
Zet in op een drastische wijziging van het Wereldbankbeleid !


Op 10 oktober schreven de ministers Bos (Financiлn) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) de Tweede Kamer een brief (BFB 2007-1469M) over de onderhandelingen over de 15e middelenaanvulling van de International Development Association (IDA), het zachteleningenloket van de Wereldbank-groep. De regering ziet de IDA als zeer effectief kanaal voor het kanaliseren van de Nederlandse ontwikkelingshulp en hoopt dat de donoren in de lopende beleidsdiscussies over de IDA zullen besluiten tot een heldere afbakening van zijn rol in de internationale hulparchitectuur, de verdere verbetering van zijn effectiviteit op landenniveau en een versterkte financiлle inzet met behoud van financiлle soliditeit. In het algemeen heeft de regering een positief oordeel over het functioneren van de Wereldbank-groep als geheel.

A SEED Europe, Friends of the Earth International, PLAN Noticias, het Afrika-Europe Network, het Transnational Institute, Corporate Europe Observatory en GATS PLatform zijn echter van mening dat het ontwikkelingsmodel dat de Wereldbank toepast niet deugt en dat het juist leidt tot toename van armoede en milieuafbraak in de armste landen. De Wereldbank legt ontwikkelingslanden nog steeds hun economische beleidsmaatregelen op als voorwaarde voor leningen en hulp, en financiert sterk vervuilende olie- en gaswinningsprojecten die volgens vele evaluaties weinig bijdragen aan armoedeverlichting..

We roepen de Nederlandse regering daarom dringend op om geen geld meer te doneren aan de IDA, en om haar invloed aan te wenden voor een drastische wijziging van het Wereldbankbeleid, zodat Zuidelijke landen zelf meer zeggenschap krijgen over het te kiezen ontwikkelingspad, en mensen in plaats van winst bovenaan komen te staan.

Tevens vragen we alle maatschappelijke organisaties en betrokken individuen in Nederland om de oproep te ondersteunen. A SEED Europe en FOEI zullen deze petitie kort voor het verstrijken van de besluitvorming over de eventuele IDA-donatie (eind dit jaar of begin volgend jaar) aanbieden aan de Nederlandse regering.

Deze petitie werd op 15 oktober 2007 gelanceerd tijdens de openbare hoorzitting World vs. Bank in Den Haag en is gebaseerd op de Europese verklaring Put your money where your mouth is van de Worldbankcampaigneurope-groep. Een vertaling vindt u hieronder:DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN
Kansen voor de Europese regeringen om verandering bij de Wereldbank af te dwingen


De rol van de Wereldbank

In het huidige tempo zal de internationale gemeenschap er niet in slagen om de voor 2015 gestelde Milleniumdoelen te halen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt voor een belangrijk deel bij de Wereldbank, de grootste instelling voor ontwikkelingshulp ter wereld. Het ontwikkelingsmodel dat de Wereldbank toepast deugt niet en draagt bij aan armoede en afbraak van het milieu in de armste landen.

Schadelijke economische voorwaarden

De Wereldbank legt ontwikkelingslanden nog steeds hun economische beleidsmaatregelen op als voorwaarde voor een lening. Deze voorwaarden laten de ontwikkelinglanden nauwelijks ruimte om naar eigen inzicht een beleid te bepalen om de armoede te bestrijden; in vele landen is de situatie zelfs verergerd door de gestelde voorwaarden. De Wereldbank moet daarom onmiddellijk staken met het verbinden van hulp, leningen en schuldkwijtschelding aan specifieke economische maatregelen als privatisering, liberalisatie, het snoeien in overheidsuitgaven voor onderwijs en volksgezondheid en moet landen toestaan eigen beleidskeuzes te maken.

Financieren van fossiele brandstoffen

De dringende kwestie van de klimaatverandering vraagt om ingrijpen voor het te laat is. De allerarmsten worden het zwaarst getroffen en worden nu al getroffen. We erkennen inmiddels dat de geпndustrialiseerde wereld de voornaamste veroorzaker van klimaatverandering is en dat ingrijpende veranderingen in Europa noodzakelijk zijn. De Wereldbank blijft ondertussen een van de grootste publieke financiers van de ontwikkeling van fossiele brandstofwinning, welke een enorme bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en waarvan de producten hoofdzakelijk zijn bestemd voor de Westerse markten en voor de winst van multinationale ondernemingen. De Wereldbank moet met onmiddellijke ingang de financiering van projecten voor brandstofwinning gaan uitfaseren, en in plaats daarvan de steun aan projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing drastisch uitbreiden.

Europese regeringen kunnen een doorslaggevende rol hebben

Europese regeringen zijn de grootste donors van ontwikkelingshulp op de wereld, wij voeren campagne om de kwaliteit en kwantiteit van deze hulp te verhogen. Europese regeringen zijn de grootste donors van de Wereldbank Groep en vervullen in het bestuur van de Wereldbank een vooraanstaande positie. In 2007 herzien alle donors van de Wereldbank hun financiлle bijdrage aan de Bank. Wij dringen aan bij de Europese regeringen om tijdens deze replenishment (aanvullings-) ronde zekerheid te eisen dat de Bank zich omvormt tot een instelling die opkomt voor de belangen van de allerarmsten. Als de Wereldbank niet ophoudt met het stellen van economische beleidsvoorwaarden en de winning van fossiele brandstoffen blijft doordrukken, moeten de Europese regering overwegen hun geld niet meer naar de Wereldbank te brengen, maar de hulp op andere manieren in te zetten; zodanig dat het zelfbeschikkingsrecht van arme landen wordt gerespecteerd en het noodzakelijke leiderschap bij het aanpakken van klimaatverandering wordt getoond.

Oproep tot onmiddelijke actie

De Europese regeringen moeten nu actie ondernemen. We roepen alle Europese maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze groeperingen en ondernemers op om samen met ons hun stem te verheffen. Het is de hoogste tijd om de rol en het beleid van de Wereldbank ter discussie te stellen en te herzien. Verandering duldt geen uitstel.


Voor meer informatie: stuur ons een mail of kijk op de volgende websites
http://www.worldbankcampaigneurope.org
http://www.aseed.net
http://www.foei.org

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Inez DoughertyBy:
TelecommunicationsIn:
Petition target:
Nederlandse regering

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets