STOPP FЦR SHARIA sign now

STOPP FЦR SHARIA !

I Malmц fungerar sedan flera еr landets fцrsta shariadomstol. Den tillдmpar дnnu sе lдnge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler.

Skulle sharia tillдmpas fullt ut, skulle det bl a innebдra att:
-- Vдrdet av en kvinnas liv дr hдlften av en mans liv.
-- Vittnesmеl frеn tvе kvinnor дr vдrt lika mycket som vittnesmеl frеn en man
-- Dцttrar дrver hдlften mot sцner
-- En kvinna har inte rдtt till skilsmдssa frеn sin man
-- En man kan skilja sig frеn sin hustru nдrhelst han vill och utan hennes vetskap.
-- Mдn tillеts att gifta sig med fyra fruar.
-- Kvinnor kan inte resa, arbeta, gе i skolan, eller ens lдmna huset utan sin makes tillstеnd.
-- En kvinna mеste vara bosatt dдr hennes man bestдmmer.
-- Mцdrar fеr inte vеrdnaden om sina barn nдr mannen skilt sig.
-- En дnka fеr inte vеrdnaden om sina barn efter makens dцd. Barnen ges till faderns slдktingar, och mamman har inte ens rдtt att besцka dem.
-- Om mannen inte har nеgon slдkt, tar samhдllets prдster vеrdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och дgodelar.
-- Дktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk man дr fцrbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.
-- Om en muslimsk kvinna vеldtas kan hon inte fцra mannen till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till fцrmеn fцr hennes pеstеende, annars ska hon straffas fцr дktenskapsbrott.
-- Muslimska mдn fеr aga sina hustrur fцr att fostra dem.

Sharia strider mot ett stort antal konventioner som Sverige дr anslutet till, exempelvis
* FN:s allmдnna fцrklaring om de mдnskliga rдttigheterna antagen av FN:s generalfцrsamling 1948
* Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rдttigheter, antagen 1966 av FNs generalfцrsamling (IKMPR).
* Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rдttigheter, antagen 1966 av FNs generalfцrsamling (IKESKR).
* Internationella konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antagen 1979 av FN (CEDAW).
* Konventionen om barnets rдttigheter antagen av FN:s generalfцrsamling den 20 november 1989.

Dе det frеn flera hеll stдlls krav pе att Sverige ska tillдmpa Sharia parallellt med eller istдllet fцr svensk lag дr det angelдget att Riksdagen gцr en tydlig markering i denna viktiga frеga.

Undertecknade krдver sеledes att Riksdagen uttalar att endast svensk lag mе tillдmpas av svenska myndigheter.

Dag Selander, utgivare MXp - Missional Experiences
Hans C Pettersson, utgivare Jihad i Malmц

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 5000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Marquita KennedyBy:
City LifeIn:
Petition target:
Sveriges Riksdag

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets