T.C. Roma Bьyьkelзisi Sayэn Ali Yakэtal a yapэlan yargэsэz infaz kabul edilemez! sign now

T.C. Roma Bьyьkelзisi Sayэn Ali Yakэtal a yapэlan yargэsэz infaz kabul edilemez!


Юubat ayэnэn ilk gьnlerinde deрiюik medya organlarэnda Roma Bьyьkelзisi Sayэn Ali Yakэtal Beyefendi ile ilgili bir iddia haber konusu yapэlmэюtэr. Sцz konusu haberlerde Sayэn Bьyьkelзi, bьyьkelзilik bьnyesinde зalэюan iki bayanэ taciz etmekle itham edilmiюtir.

Bu tьrden iddialarэn bir kurumun yerleюik kurallarэ зerзevesinde ve gizlilik iзerisinde soruюturulmasэ, gerekli gцrьlьyorsa yargэya iletilmesi ve tarafsэz yargэ sьrecinin iюletilmesi zorunludur.

Bьyьkelзi Ali Yakэtal Beye karюэ ortaya atэlan iddialar baрlamэnda bu gizlilik ilkesi aзэkзa ihlal edilmiюtir. Konu araюtэrэlmadan ve olasэ bir yargэ sьrecinin sonuзlanmasэ beklenmeden medya organlarэna taюэnmэюtэr.

Bцylelikle Sayэn Bьyьkelзi Ali Yakэtal adeta yargэsэz infaz uygulamasэna maruz kalmэюtэr!

Gerekli soruюturma ve yargэlama asgari цzen ve dikkatle iюletilmeden, bu konunun medyaya servis edilmiю olmasэ, bu iddalarэn bir baюka amaca hizmet ettiрi ve bir komplo olabileceрi kuюkusuna yol aзmaktadэr.

Meslek yaюamэ boyunca Tьrk diplomasisine bьyьk bir motэvasyon, baюarэ ve цzveriyle hizmette bulunmuю ve tertemiz siciliyle Bьyьkelзi olarak atanmэю deрerli bir diplomata yapэlan bu yargэsэz infazэ YADIRGIYOR VE KINIYORUZ.

1995 ile 1999 yэllarэnda geзen Mьnih Baюkonsolosluрu gцrevi sэrasэnda yakэndan tanэma imkanэ bulduрumuz Sayэn Ali Yakэtal Beyefendi dьrьst, tutarlэ, erdemli ve цrnek kiюiliрi ile belleрimizdeki yerini muhafaza etmektedir. Kendisine isnat edilen tьrden bir eylem iзerisine girebileceрine inanmэyoruz.

Sayэn Yakэtal эn bireysel зэkarэnэn зok цtesinde Tьrk diplomasisinin ve Dэюiюleri Bakanlэрэ зalэюanlarэnэn geleceрi aзэsэndan цnemi bulunan bu haksэzlэk ve hukuksuzluk karюэsэnda, ilgili kamuoyunu harekete geзmeye ve baюta Tьrkiye Cumhuriyeti Baюbakanэ Sayэn Recep Tayyip Erdoрan ve Dэюiюleri Bakanэ Sayэn Prof. Ahmet Davutoрlu nezdinde TEPKЭ VERMEYE ЗAРIRIYORUZ.

MЬNЭH BЬYЬKELЗЭ YAKITAL ЭNЭSЭYATЭFЭ
adэna

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
150 / 100

Latest Signatures

 • 01 December 2015150. Lale H
  I support this petition
 • 31 October 2015149. Cemal Huff
  I support this petition
 • 24 August 2015148. Ozge D
  I support this petition
 • 19 August 2015147. Ali G
  I support this petition
 • 03 August 2015146. Aydin K
  I support this petition
 • 23 June 2015145. Baris Cank
  I support this petition
 • 27 May 2015144. Ali Canp
  I support this petition
 • 21 May 2015143. Sehime T
  I support this petition
 • 23 January 2015142. Yakut D
  I support this petition
 • 20 November 2014141. Volkan A
  I support this petition
 • 28 August 2014140. Filiz K
  I support this petition
 • 25 August 2014139. Ruhiye Pinark
  I support this petition
 • 24 June 2014138. Gokhan D
  I support this petition
 • 19 June 2014137. Osman G
  I support this petition
 • 07 June 2014136. Sevin Ztrke
  I support this petition
 • 05 June 2014135. Serap S
  I support this petition
 • 14 May 2014134. Harika A
  I support this petition
 • 19 February 2014133. Yaa Enisk
  I support this petition
 • 13 February 2014132. Pelin K
  I support this petition
 • 07 January 2014131. Aynur T
  I support this petition
 • 05 January 2014130. Yasemin Y
  I support this petition
 • 29 December 2013129. Selma
  I support this petition
 • 24 December 2013128. Filiz T
  I support this petition
 • 26 November 2013127. Safak B
  I support this petition
 • 07 November 2013126. Melisa S
  I support this petition
 • 02 October 2013125. Fato
  I support this petition
 • 22 September 2013124. Atif T
  I support this petition

browse all the signatures

Information

Esmeralda WebsterBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Tьrkiye Cumhuriyeti Baюbakanэ Sayэn Recep Tayyip Erdoрan ve Dэюiюleri Bakanэ Sayэn Prof. Ahmet Davutoрlu

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets