Zбkazy na HOCZ.org sign now

Kdy jsem se pшed dvмma mмsнci pшihlбsil na HOCZ byl jsem naden. Jednak to bylo nмco novйho, jednak tam byla takovб uvolnмnб nбlada. Vichni byli veselн a pшбteltн.
Od tй doby se HOCZ hodnм zmмnila. Bohuel k horнmu. Vednн ve kole nic nedмlalo, a tak vlбdu nad kolou pшevzali profesoшi, kteшн si svэmi nesmyslnэmi a omezujнcнmi zбkazy lйин svй diktбtorskй choutky. Potй, co zakбzali jakйkoliv citovй projevy se jim to tak zalнbilo, e kadэ tэden zakazujн nмco novйho. A u jmйna, kterб jsme si vybrali dobrovolnм, tak smajlнky. Dokonce plбnujн, e tak za rok zakбн pшeklepy a chyby v textech. Oni sice tvrdн, e nic nezakazujн, co je vlastnм pravda (mщete to dмlat, ale pak vбs иekб trest), ale my vichni vнme, jak to myslн. Pokud se nмkdo rozhodne, e se trochu uvolnн, a udмlб nмco, jen trochu, mimo profesorskб pravidla, иekб ho nekoneиnй letмnн, nebo jetм delн pobyt v nemocnici.
Zaинnбm mнt pocit, e kola mнsto zбbavy zaинnб slouit jen k napsбnн ъkolu a pak Adios, jdмte kecat jinam. Pokud to takhle bude pokraиovat dбl, bude sem иlovмk chodit jen apsat ъkoly a rozhovory se budou sklбdat pouze z dvou slov: Ano, ne. Tak snad nikdo neudмlб chybu a nebude se tak muset stresovat.

Vнm, e se nмkomu mщou nмkterй zбkazy lнbit (jб napш nic nemбm proti zбkazu hugz). Proto do odpovмdnнho formulбшe pod kolonku Zбkazy pite jen инsla zбkazщ, kterй se vбm nelнbн. Pokud nesouhlasнte se vemi, napite vechna инsla, nebo prostм ALL. Tak tady jsou:
1. Vztahy mezi studenty 1., 2. a 3. roиnнku
2. Vztahy mezi vemi studenty (tzv. Rowenina kletba)
3. Hugz, btw atp.
4. Smajlнci
5. XD
6. Jmйna, kterй vбs donutili zmмnit
7. Plбnovanй zakбzanн pшeklepщ a chyb v textech
8. Monost profesorщ инst si eptбnн

Do kolonky jmйno pite vae stбvajнcн jmйno na HOCZ

Pokud mne kola za tuto jemnou formu protestu vylouин pouze ve potvrdн. Kadopбdnм se o vэsledku vichni vиas dozvнte.

S ъctou
Nick Flyer
student prvnнho roиnнku - Zmijozel

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Sheila VazquezBy:
International PolicyIn:
Petition target:
vedenн HOCZ

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets