Dodatkowe pieniądze na działanie: ,,Modernizacja gospodarstw rolnych'' podpisać teraz

Szanowny Panie Ministrze.

W związku z opublikowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa list rolników ubiegających się o wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w naborze 2010, my – rolnicy pragniemy zaznaczyć, że oczekujemy podjęcia kroków mających na celu przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z pozostałych działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Wiele z nich nie cieszy się dużą popularnością wśród rolników w przeciwieństwie do działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które na obecnym etapie zmian strukturalnych w rolnictwie i dążenia do konkurencyjności wobec rolnictwa Unii Europejskiej jest nam bardzo potrzebne.
Zdajemy sobie sprawę, że wsparcie producentów mleka jest istotne, jednak tegoroczne rozdysponowanie środków prawie wyłącznie pomiędzy producentów mleka, wzbudziło falę krytyki wśród rolników zajmujących się produkcją w jakże istotnych innych działach. Pozostała cześć hodowców niezajmujących się produkcją mleka, oraz pozostała cześć producentów rolnych zauważa, że poza sektorem mlecznym konieczne jest także wsparcie innych działów.
Aktualnie ceny maszyn są w stosunku do naszych dochodów bardzo wysokie. Mniejsi producenci nie mogą pozwolić sobie na ich zakup ze środków wypracowanych w gospodarstwie. Aby nasze rolnictwo mogło stawać się konkurencyjne wobec innych państw Unii Europejskiej, potrzebujemy wsparcia w zakupie nowych maszyn i urządzeń oraz inwestycji w pozostałych sektorach hodowli. „Modernizacja gospodarstw rolnych” stanowi więc dla nas kwestię priorytetową, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie działaniem i maksymalne wykorzystanie dostępnych środków. Bez wsparcia realizowanego w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” większość rolników nieubiegających się o dofinansowanie produkcji mleczarskiej, nie ma szans na zakup nowych maszyn, wprowadzenia nowych technologii w warzywnictwie, sadownictwie, uprawie zbóż i innych roślin oraz hodowli trzody chlewnej, bydła mięsnego, drobiu, zwierząt futerkowych i pozostałych.
Na uwagę zasługuje także kwestia znacznego zainteresowania rolników, którzy skorzystali z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom - 2010”. Znaczna ich cześć planowała przeznaczyć środki uzyskane w ramach tej dotacji na wkład własny do zakupu maszyn i urządzeń w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, tym bardziej, że harmonogram naboru wniosków na drugie z działań wyraźnie podporządkowany był zakończeniu prac nad ubiegłorocznym naborem wniosków w ramach „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Połączenie środków finansowych uzyskanych w ramach tych dwóch działań ułatwiłaby im rozpoczęcie pracy i wejście na rynek z własnymi produktami, natomiast większość z nich znalazła się na listach opublikowanych przez ARIMR na pozycjach, z którymi nie można wiązać nadziei na uzyskanie dofinansowania.
Pragniemy zauważyć, ze zwiększanie konkurencyjności naszego rolnictwa w sektorach innych niż produkcja mleczarska będzie znacznie utrudnione. Liczymy na podjęcie i kontynuację skutecznych kroków mających na celu przesunięcie niewykorzystanych środków w ramach PROW 2007-2013 na działanie, na którym najbardziej nam zależy oraz rozdysponowanie ich na wszystkie województwa a nie tak jak się słyszy na kolejny nabór gdyż nie ma to sensu, rolnicy którzy złożyli już wnioski ponieśli duże koszty z tego tytułu i kolejny nabór staje się bezsensownym. Bardzo prosimy o konkretne działania w związku z naszą prośbą.

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

Podpisz z Facebook
LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
42 / 10000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Informacje

rolnicy PolskaPrzez:
Osób i organizacjiIn:
Odbiorca petycji:
Minister Rolnictwa S.P. Marek Sawicki

Osoby oficjalnie wspierające petycję:
użytkownicy agofoto oraz ppr

Tagi

Ŝaden tag

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets